Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_32 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 32~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Hem, G羹ne lkeliler, y覺ld覺zlardan insanlara gelebilecek k繹t羹 etkileri 繹nlemenin yolunu da bulmular. 羹nk羹, Tanr覺 b羹t羹n bilgileri insanlar覺n mutluluunu salamak i癟in vermitir: rnein, bir kuyruklu y覺ld覺z, ya da Ay tutulmas覺n覺n k繹t羹 etkisinde olan bir kimseyi, duvarlar覺 beyaz talarla 繹r羹l羹 g羹zel kokulu bir eve kaparlar. Evin etraf覺nda g羹zel kokulu yedi kandil yakar, neeli t羹rk羹ler s繹yler, 癟alg覺lar 癟alar, g羹l羹e oynaa konuur ve b繹ylece g繹ky羹z羹nden gelen uursuzluk gazlar覺n覺 da覺t覺rlar. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Dorusu 癟ok ak覺ll覺ca devalar bunlar. G繹ky羹z羹 insan bedenini etkilemektedir. Yap覺lacak ey, bu etkiyi insan bedeninin kar覺 etkisiyle 繹nlemektir. Ama, kandil say覺s覺n覺n yedi olmas覺 bana biraz tuhaf geldi. Say覺lar覺n iyiletirici bir nitelii mi var ki? Bir k繹r inan癟 olmas覺n bu? \\
 +C. KAPTAN \\
 +Evet, G羹ne Kentliler say覺lara 繹nem verirler. Bu konuda biraz Pythagoras'​覺n felsefesine dayan覺yorlar. Bu da doru mu deil mi, bilemem. Ama G羹ne Kentliler yaln覺z say覺lar覺n g羹c羹ne deil, say覺larla desteklenen hekimlie inan覺rlar daha 癟ok. Ama k繹r inan癟 say覺lmaz bu. \\
 +OSP襤TALAR襤O \\
 +Bunda bir k繹r inan癟 g繹rd羹羹m yok benim de. Ne kutsal kitaplar, ne din kurallar覺, ne de Kilise say覺lar覺n g羹c羹ne kar覺 gelmezler. Hekimler de zaten yaln覺z hastal覺k n繹betlerinde say覺lardan faydalan覺rlar,​ hem de yerinde olarak. Hem Tanr覺 her eyi say覺yla, 繹l癟羹 ve dengeyle tasarlam覺t覺r diye yazmaz m覺 kitaplar? Tanr覺 d羹nyay覺 yedi g羹nde yaratmad覺 m覺? O'nun an覺n覺 y羹celtmek i癟in yedi boru 繹tt羹ren meleklerin say覺s覺 yedi deil mi? Yedi g繹k g羹r羹lt羹s羹,​ yedi amdan, yedi 癟anak... yok mu? Ayr覺ca, ermi Agustinus, ermi Hilarius, Origenus say覺lar覺n deeri, 繹zellikle, alt覺 ve yedi say覺lar覺 羹zerinde uzun uzun durmam覺lar m覺? Onun i癟in, hekimlii tanr覺sal 繹rneklere dayat覺yorlar,​ 竄c羹zi irade罈ye inan覺yorlar diye G羹ne Kentlileri k覺nayacak deilim. Musa g繹k kubbedeki yedi gezegeni nas覺l yedi kandille temsil etmise, G羹ne Kentliler de yedi meale ile ediyorlar. Roma bile say覺larda bir g羹癟 olduunu kabul eder, yoksa say覺l覺, numaral覺 eylerde deil. Buysa bir k繹r inan癟 say覺lamaz. \\
 +C. KAPTAN \\
 +G羹ne Kentlilere g繹re, kad覺nlar y繹nettikleri b繹lgelere bolluk getirirler. a覺m覺zda kad覺n egemenliinin a覺r basmas覺 bunu g繹stermiyor mu? [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Nubiya|Nubya]] ile [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Mezopotamya|Mezopotamya]] aras覺nda yeni amazonlar t羹remedi mi? Avrupa'​da,​ 繹rnein T羹rkiye'​de [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Safiye_Sultan|Safiye Sultan]], Polonya'​da Bonne, Macaristan'​da Maria, 襤ngiltere'​de Elisabeth, [[https://​tr.wikipedia.org/​wiki/​Mary_Stuart|襤sko癟ya'​da Mary]], Toscana'​da Bianca, Bel癟ika'​da Marguerite, ve 襤spanya'​da -Yeni D羹nya'​n覺n kefine yard覺m eden- 襤sabella buna 繹rnek g繹sterilemez mi? a覺m覺z覺n b羹y羹k bir ozan覺((Ariosto)),​ destan覺n覺 繹yle balat覺r:​
 +<​blockquote>​Kad覺nlar,​ 繹valyeler,​ silahlar ve sevdalar...</​blockquote>​
 +Merih 羹癟geninin az覺 kara ve sapk覺n ozanlar覺, Utarit'​in o y羹ce evinde ve Z羹hre ile Ay'覺n etkisinde a癟覺k sa癟覺k eylerden s繹z ediyor, insanda tutkular uyand覺r覺yorlar sadece. Erkeklerse davran覺lar覺nda ve seslerinde git gide kad覺nla覺yorlar. Yenge癟 ve Akrep bur癟lar覺n覺n etkisinde olan Afrika'​da Amazondan baka, Fas'ta ve Tunus'​ta,​ erkek genelevleri ve iklimin zorlamad覺覺 sadece 繹zendirdii daha baka rezilliklere rastlanmaktad覺r. \\
 +Ah ne yaz覺k ki zaman覺m 繹l癟羹l羹. Onun i癟in G羹ne (襤lkelilerin astroloji ve genel doktrinleri 羹st羹nde tam olarak duramayaca覺m. Onlara g繹re, Tanr覺'​n覺n yaratt覺覺 d羹zende her ey iyidir, dengelidir. Bu d羹zen g羹n羹n birinde bozulursa, bunun su癟u yaln覺z biz insanlar覺nd覺r. 羹nk羹, yer, g繹k ve ruh d羹nyalar覺 aras覺nda ak覺llara s覺maz bir denge vard覺r. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​