Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_34 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 34~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +EN 襤Y襤 DEVLET ZER襤NE SORUNLAR \\
 +BLM l \\
 +G羹ne lkesi ile ilgili konumalar politika bilimine yararl覺 olmu mudur, bir eyler katm覺 m覺d覺r ona? \\
 +B繹yle bir devleti akla uygun ve yararl覺 sayman覺n kar覺lat覺覺 g羹癟l羹kler:​ \\
 +1. Hi癟 bir zaman var olmam覺, olmayacak, olaca覺n覺 da umamayaca覺m覺z bir eyle uramak hem faydas覺zd覺r,​ hem de bouna. Su癟 nedir bilmeyen b繹ylesi bir ortak yaama olacak ey deil. B繹yle bir ey ne imdiye kadar g繹r羹lm羹t羹r,​ ne de bundan sonra g繹r羹lebilir. Onun i癟in b繹yle bir 羹lkeyle bouna ura覺p durmuuz. Lukianos Platon'​un Devleti'​ne kar覺 kullanm覺t覺 bu kan覺t覺. \\
 +2. B繹yle bir devlet, bir krall覺kta deil, olsa olsa bir kentte kurulabilir. 羹nk羹 G羹ne Kent'e benzer bir yer bulunamaz. Onun i癟in ister istemez bozulacakt覺r,​ ya kendine bal覺 halklar覺n etkisiyle, ya tar覺mla, ya da b繹ylesine s覺k覺 ve sert bir yaaman覺n douraca覺 ayaklanmalarla. \\
 +3. Bu devletin en iyi devlet olduu ve boyuna s羹r羹p gidecei bir kuruntudur sadece. Bir defa, bu devlet s羹r羹p gidemez. 羹nk羹, r羹zg璽rlar覺n,​ savalar覺n,​ a癟l覺覺n ve vahi hayvanlar覺n uzun s羹re temizleyemedii kent ya veba salg覺nlar覺na urayacak, ya da, i癟eriden kendini y覺kacak zorba bir y繹netimden yakas覺n覺 kurtarsa bile, Platon'​un kendi devleti i癟in s繹yledii gibi, yurtta say覺s覺n覺n artmas覺yla yok olup gidecektir. Sonra, bu en iyi bir devlet de olamaz. 羹nk羹, havarinin dedii gibi, yakas覺n覺 su癟lardan kurtaramayacakt覺r:​ Ayr覺lm覺sak su癟umuz yoktur, zaten al覺m覺 deildik ki. Nitekim Aristoteles de, Platon'​a kar覺, faydal覺 mallarda ve kad覺nlarda ortakl覺覺n devlet i癟in zararl覺 olduunu g繹stermitir. Bir k繹t羹l羹kten ka癟ay覺m derken, bin bir k繹t羹l羹e d羹eriz. \\
 +4. Bu t羹rl羹 yaama yolu, b羹t羹n uluslarca denenmemi,​ sadece tabiattan esinlenmitir. G羹ne lkesi'​nin yaama yolunu hi癟 kimse denemi deildir. Onun i癟in, bou bouna 癟ene yorup duruyoruz. \\
 +5. Kimse ne b繹ylesine kat覺 yasalar覺n, ne de eitimcilerin vasilii alt覺nda yaamak ister. B繹yle bir devlet d羹zenini, kendi yurttalar覺 y覺karlar, t覺pk覺 ortak癟a yaayan bir癟ok tarikatlarda olduu gibi. \\
 +6. Tanr覺'​n覺n eserlerini incelemek, d羹nyay覺 dolamak, arat覺rmalarda bulunmak, denenmedik ey b覺rakmamak insanlar i癟in doal bir hakt覺r. Ama, b繹yle bir devlet d羹zenindeki yurttalar覺n,​ her eyi kitaplardan 繹renen papazlardan fark覺 olmayacakt覺r. Kitaplarda bulunmayan bir eyle kar覺lat覺lar m覺, afallay覺p kalacaklard覺r. Nitekim u anda Galileo'​nun d羹羹ncelerine pek 繹nem vermedikleri gibi, ermi Augustinus kabul etmiyor diye, Colombo'​nun yeni bir d羹nya bulduuna da i癟lerinden inanm覺yorlar. \\
 +Genel olarak, bizden yana kan覺tlar覺n ba覺nda, yak覺nlarda ehit edilen Thomas More'​un d羹sel devleti Utopia 繹rnei gelir. G羹ne lkesi'​nin kurumlar覺n覺 tasarlarken onu 繹rnek ald覺k. Ayr覺ca Platon da b繹yle bir devlet d羹羹ncesi koymutur ortaya. Her ne kadar tanr覺bilimciler b羹t羹n羹 ile bozuk ahl璽kl覺 insanlar aras覺nda uygulanamayaca覺n覺 s繹yl羹yorlarsa da, b繹yle bir devlet d羹zeni temiz y羹rekli insanlar aras覺nda pek璽l璽 kurulabilir. Zaten 襤sa da bizlerden temiz y羹rekli olmam覺z覺 istemiyor mu? Daha bir癟ok filozof gibi Aristoteles de b繹yle bir devlet d羹羹nm羹t羹. H羹k羹mdarlar da birtak覺m yasalar koymular ve bunlar覺n en iyi yasalar olduuna inanm覺lard覺r. Hi癟 kimse bunlara kar覺 gelmez diye d羹羹nmemiler,​ sadece bunlara kim uyarsa mutlu olur, demilerdir. Aquino'​lu ermi Tommaso'​ya g繹re, din adamlar覺, din kurallar覺na g羹nah korkusuyla deil, daha 繹nemli eyleri g繹zetmek amac覺yla uyarlar; b羹t羹n kurallara uyduklar覺 zaman da mutlu olurlar: Kurala g繹re yaamalar覺,​ yani hayatlar覺n覺 ellerinden geldiince kurala uydurmalar覺 gerekir. Musa, Tanr覺'​n覺n bildirdii yasalar覺 a癟覺klayarak 癟ok iyi bir din d羹zeni kurmutur. Museviler bu yasalara boyun eerek yaad覺klar覺 s羹rece gelitiler,​ bu yasalar覺 sonradan saymaz olunca da 癟繹kt羹ler. S繹z ustalar覺 bir s繹ylevin en iyi ve en kusursuz kurallar覺n覺 koyarlar, filozoflar da eksiksiz bir eser tasarlayabilirler ama, hi癟 bir ozan kusurdan kurtaramaz yakas覺n覺. Tanr覺bilimciler ermilerin hayatlar覺n覺 anlat覺rlar ama, hi癟 biri, ya da pek az覺 onlar gibi yaar. Hangi ulus, ya da hangi insan 襤sa'​n覺n hayat覺na benzer bir hayat s羹rebilir? Buna bak覺p Kutsal kitaplar bouna yaz覺lm覺t覺r m覺 diyeceiz? Hay覺r, var g羹c羹m羹z羹 kullan覺p onlara yaklaabilelim diye. 襤sa iyinin iyisi bir din kurmutu; havariler onun 繹retisine tam覺 tam覺na uyamad覺lar. Bu din sonra halktan rahipler s覺n覺f覺na,​ onlardan da tek tek rahiplerin eline ge癟ti. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​