Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_35 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 35~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +imdi baz覺 din kurumlar覺nda olduu gibi uygulanmakta,​ pek az覺nda da asl覺na bal覺 kal覺nmaktad覺r. \\
 +Biz, kendi devletimizi Tanr覺'​n覺n eseri olarak g繹stermek amac覺yla insan akl覺n覺n filozof癟a bir buluu diye koyuyoruz ortaya. Baz覺 noktalarda 襤ncil'​den uzakla覺yor,​ ya da uzakla覺r g繹r羹n羹yorsak,​ bunu, dine kar覺 sayg覺s覺zl覺覺m覺za deil, asl覺nda doru olmayan bir癟ok eyleri (繹rnein kad覺n erkek ilikilerindeki ortakl覺覺) doru sanan insan akl覺n覺n, (Tanr覺 esininden yoksun akl覺n) g羹癟s羹zl羹羹ne vermeli. Zaten bundan 繹t羹r羹d羹r ki, G羹ne lkesi'​ni,​ daha iyi bir hayat覺n s覺rr覺na ermeyi uman ve akl覺n gereklerine g繹re yaad覺覺 i癟in b繹yle bir hayata hak kazanan insanlar i癟in tasarlad覺k. G羹ne lkeliler H覺ristiyanca bir hayata haz覺rlanmaktad覺rlar. S覺rf bu bak覺mdan, Girillo, Giuliano'​nun tersine, paganl覺覺n H覺ristiyanl覺a bir giri olduunu ileri s羹rmektedir. Hem sonra biz, Tanr覺'​n覺n kendilerinden y羹z 癟evirmesini istemeyenlere,​ doru d羹r羹st yaamalar覺 gerektiini 繹retiyor ve H覺ristiyanlara,​ G羹ne lkesi'​ni 繹rnek alarak 襤sa'​n覺n hayat覺n覺n da tabiata uygun olduunu ispatl覺yoruz. Zaten Romal覺 Clementus gibi Chrysostomus ve ermi Ambrosius da Socrates'​in devletine dayanarak ayn覺 eyi yapm覺lard覺r. \\
 +G羹ne lkesi'​ndeki yaama d羹zeninin, b羹t羹n k繹t羹l羹kleri k繹k羹nden kaz覺yaca覺 meydandad覺r. 羹nk羹, orada ne y繹neticiler birbirlerinin yerine g繹z dikeceklerdir,​ ne de se癟im, talih gibi eylerden doan k繹t羹l羹klere sapacaklard覺r. Bu 羹lkede, ermi Ambrosius'​un 繹v羹p g繹klere 癟覺kard覺覺 turna kular覺yla ar覺lar覺n toplum d羹zenine benzer bir d羹zen kurulmutur. Yine bu 羹lkede, gerek y繹neticilerin k羹stahl覺覺ndan,​ gerek yoksulluktan,​ gerekse al癟akl覺k ve bask覺lardan doan k繹t羹l羹kler de kalmayacakt覺r. \\
 +Yoksulluk ve zenginlik gibi iki kar覺t u癟tan doan k繹t羹l羹kler,​ yani yoksulluun getirdii cimrilik, dalkavukluk,​ d羹zenbazl覺k,​ h覺rs覺zl覺k;​ zenginliin dourduu l繹p癟羹l羹k,​ kendini beenmilik,​ g繹steri ve aylakl覺k gibi k繹t羹l羹kler de ortadan kalkacakt覺r. Platon'​a ve S羹leyman peygambere g繹re, bir devletin ba覺na ne gelirse yoksulluk ve zenginlikten doan bu t羹r k繹t羹l羹klerden gelmektedir. \\
 +Yine, orospuluk, cinsel sap覺kl覺k, k覺skan癟l覺k,​ aile kavgalar覺, 癟ocuk d羹羹rme gibi a覺r覺 sevime isteklerinden doan k繹t羹l羹kler de silinip gidecektir bu 羹lkede. \\
 +A覺r覺ya ka癟an evl璽t, ana-baba, kar覺 koca sevgisinden doan k繹t羹l羹kler;​ ermi Agustinus'​un dedii gibi insan sevgisini hi癟e indiren mal m羹lk tutkusu; ermi Caterina'​n覺n dedii gibi cimrilik, tefecilik, k繹lelik, kin, zenginlere ve b羹y羹klere kar覺 duyulan k覺skan癟l覺k gibi t羹rl羹 k繹t羹l羹klerin kayna覺 olan bencillik i癟in de ayn覺 ey s繹ylenebilir. Oysa, biz G羹ne lkesi'​nde toplum sevgisini art覺r覺p, cimrilikten doan kavga, hile, yalanc覺 tan覺kl覺k gibi k繹t羹l羹klerin k繹k羹n羹 kaz覺d覺k. \\
 +Bizim 羹lkede ya yoksullar覺n a覺r覺 癟abalar覺ndan,​ ya da zenginlerin aylakl覺覺ndan doan beden ve ruh hastal覺klar覺 da kalmayacakt覺r. 羹nk羹, bizde hi癟 kimse 繹b羹r羹nden ne fazla 癟al覺acak,​ ne de fazla yorulacakt覺r. \\
 +Baka yerlerde kad覺nlar aylak aylak oturmakta, bu y羹zden 癟ocuklar覺n beden ve ruh sal覺覺 tehlikeye girmektedir. Bizdeyse, kad覺nlar kendilerine uygun ilerde 癟al覺acak,​ t羹rl羹 erdemlere ereceklerdir. \\
 +Baka 羹lkelerde bilgisizlik ve budalal覺klardan doan k繹t羹l羹kler vard覺r. G羹ne lkesi'​ndeyse her ey bilgi ve deneye dayanmakta ve Kent'​in duvarlar覺nda,​ b羹t羹n bilgileri tarihsel bir y繹ntemle kolaycac覺k 繹reten resimler ve ekiller yer almaktad覺r. \\
 +襤te b繹ylece, yasalar 癟inenmekten,​ d羹zen bozulmaktan kurtar覺lm覺t覺r,​ hem de a覺lacak derecede. \\
 +Her eyde a覺r覺l覺ktan ka癟覺nd覺覺m覺z ve erdemi egemen k覺lmak amac覺yla, her eyi 繹l癟羹 ile yapt覺覺m覺z i癟in, G羹ne lkesi'​nden daha mutlu, daha rahat bir devlet d羹zeni d羹羹n羹lemez. Sonra, dikkat edilirse g繹r羹l羹r ki, Minos, Lykurgos, Solon, Garondas, Romolus, Platon, Aristoteles'​in ve bakalar覺n覺n kurduu devlet d羹zenlerinde g繹ze 癟arpan aksakl覺klar bizim devlette yoktur ve orada her eyin 癟aresi bulunmutur. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​