Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_37 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 37~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Rahiplerin hayat覺 bu t羹rl羹 erdemli yaay覺a 繹rnek olarak g繹sterilebilir. Bug羹n ortak hayat d羹zeni i癟inde yaayan Anabatistler,​ ger癟ek din kurallar覺na bal覺 kal覺rlarsa,​ bu t羹rl羹 yaaman覺n daha da yarar覺n覺 g繹rm羹 olurlar. Bunlar dinden sapmasalar ve G羹ne lkesi'​nde olduu gibi doruluktan amayabilseler,​ bu 羹lkenin yery羹z羹nde ger癟ek bir 繹rneini vermi olurlar. Ama, bilinmez hangi budalal覺klar覺 en iyiye gitmekten al覺koyuyor onlar覺. \\
 +Beinci kar覺-d羹羹nceye cevap: Ermi Chrysostomus'​un dedii gibi, erdemli yaamak, mutluluklar覺n en y羹cesidir ve yanl覺 ad覺m atanlar, k繹t羹 sonu癟lar覺n domas覺na meydan vermeden hemen doru yola getirilmelidirler. D羹zensizlik,​ ba覺bozukluk k繹t羹l羹klerin kayna覺d覺r ve bizleri iyilie zorlayan her ihtiya癟 mutlu bir ihtiya癟t覺r. Ama kumarbazlara,​ serserilere iyi yurttalar覺n,​ iyi yurttalara da rahiplerin hayat覺 nas覺l g羹癟 gelirse, k繹t羹l羹e al覺m覺 olan bizlere de G羹ne lkesi'​nin yaama yolu 繹yle g羹癟 gelebilir. Dikkat ederseniz g繹r羹rs羹n羹z ki, dinliler dinden uzakla覺yorlarsa,​ din kurallar覺n覺n s覺k覺l覺覺ndan deil, daha 癟ok dinsizlerle d羹羹p kalkt覺klar覺,​ an eref peine d羹t羹kleri,​ mal m羹lk sevdas覺na, ten isteklerine kap覺ld覺klar覺 i癟in uzakla覺yorlar. Oysa bizim G羹ne lkesi'​nde b羹t羹n bu nedenler ortadan kald覺r覺lm覺t覺r. Bundan 繹t羹r羹 bu t羹rl羹 繹rnekler bizim i癟in ge癟erli deildir. Alt覺nc覺 kar覺-d羹羹nceye cevap: Biz, tam tersine, b羹t羹n d羹nyada bilimsel deneylerin, g繹zlemlerin sonu癟lar覺n覺 G羹ne lkesi'​ne mal etmeye 癟al覺覺yor ve bu ama癟la yabanc覺 羹lkelere adamlar sal覺p arat覺rmalar yapt覺r覺yor,​ ticaret ilikileri kuruyor, d繹rt bir yana el癟iler yolluyoruz. Y繹neticilerimiz bir kentten bir bakas覺na ge癟erken bu nimetlerden yoksun kalm覺yorlar. G繹rd羹klerinden faydalanmayanlar yaln覺z k繹t羹 y繹neticilerdir. Onlar覺n kendi aralar覺nda yapt覺klar覺 tart覺malar yararl覺 olmaktad覺r,​ 癟羹nk羹 her sorun ne kadar tart覺覺l覺rsa o kadar ayd覺nlanm覺 olur ve sonunda hakl覺 olanlar anla覺p uzla覺r. Bilimlerin, 繹retilerin korunmas覺 yolunda rahiplerin g繹sterdii b繹ylesi 癟abaya hi癟 bir yerde rastlayamazs覺n覺z. K繹t羹 ruhlu Teofilus'​un Origenes'​e kar覺 ayakland覺rd覺覺 Tanr覺'​n覺n insan bi癟iminde olduunu ileri s羹ren rahipler hi癟 bir ey elde edememilerdir. G羹ne lkesi'​nde b繹yle k覺k覺rtmalara yer yoktur. Bu lke'​de rahiplik kutsal覺 ve bilimi gelitirmekle g繹revli bir ara癟t覺r, yoksa ikiy羹zl羹lerin ileri s羹rd羹羹 gibi, yurttalar i癟in bir y羹k deildir. \\
 +BLM II \\
 +Sokrates'​le Pl羹ton'​un savunduu gibi malda m羹lkte ortakl覺k m覺, yoksa ayr覺l覺k m覺 tabiata daha uygun, devletin korunmas覺na ve gelimesine daha yararl覺d覺r?​ \\
 +Birinci kar覺-d羹羹nce. Malda m羹lkte ortakl覺a kar覺 Aristoteles Politika adl覺 kitab覺n覺n ikinci b繹l羹m羹nde unlar覺 s繹yler: Ya mal m羹lk teklerin elinde kal覺p meyvalar覺 herkesin olacak, ya da tam tersine mal m羹lk herkesin, meyvalar da teklerin olacak. Birinci halde, fazla topra覺 olan bu topra覺 ekip bi癟mek i癟in daha 癟ok 癟al覺acak ve sonunda hi癟 癟al覺mayanlarla bir tutulup eit bir pay alacak, bu y羹zden de anlamazl覺klar ve y覺k覺mlar doacakt覺r. 襤kinci halde, hi癟 kimse 癟al覺maya yanamayacak,​ tarlalar gereince ekilmeyecek. 羹nk羹, herkes topluluun yarar覺ndan 繹nce kendi yarar覺n覺 d羹羹necek ve k繹le gibi 癟al覺anlar覺n 癟ok olduu bir yerde herkes iini bakas覺na y羹klemeye 癟al覺t覺覺 i癟in, iler k繹t羹 gidecek. 癟羹nc羹 haldeyse, b羹t羹n bu k繹t羹 sonu癟lara bir yenisi eklenecek: Herkes en az 癟al覺覺p 羹r羹nlerin 癟ouna ve en iyisine konmak isteyecek ki, bu da insanlar aras覺nda dostluk yerine anlamazl覺klara,​ ge癟imsizliklere,​ dolaplara, d羹zenlere yol a癟acakt覺r. \\
 +襤kinci kar覺-d羹羹nce. Yararl覺 mallar覺n ortakl覺覺na kar覺, unu ileri s羹r羹yorlar:​ Diyorlar ki, Sokrates, bir devletin iyi y繹netilmesi i癟in birtak覺m s覺n覺flar覺n,​ asker, zanaat癟覺 ve y繹netici s覺n覺flar覺n覺n bulunmas覺n覺 gerekli saymaktad覺r. Buna g繹re, diyorlar, her ey ortak olursa, herkes a覺r tarla ilerinden kurtulmak i癟in asker olur, sava zaman覺nda ise tarlada 癟al覺mak ister ve para almadan savamaya yanamaz; ya da, herkes y繹netici, yarg覺癟, rahip olmaya bakar. B繹ylece, kimilerine b羹y羹k r羹tbeler verirken, kimilerin y羹kleri art覺r覺l覺r,​ kimi daha az 癟al覺覺rken kimi daha 癟ok 癟al覺覺r,​ sonunda yine haks覺zl覺k,​ adaletsizlik doar. Onun i癟in, en iyisi mal ortakl覺覺ndan vazge癟mektir. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​