Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_38 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 38~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +癟羹nc羹 kar覺-d羹羹nce. Mal m羹lk ortakl覺覺na dayanan toplum d羹zeni ba覺, konukseverlik,​ yoksullara yard覺m gibi eylemleri ortadan kald覺racakt覺r,​ 癟羹nk羹 b繹yle bir d羹zende hi癟 kimsenin 繹zel mal覺 m羹lk羹 olmad覺覺 i癟in, bu gibi eyleri yapamayacakt覺r. \\
 +D繹rd羹nc羹 kar覺-d羹羹nce. Mal m羹lk ayr覺l覺覺n覺n hakka adalete dayand覺覺m s繹yleyen ermi Augustinus'​a kar覺, kad覺n ve mal ortakl覺覺n覺 tutmak ve bunun havarilerin yaay覺覺na uygun olduunu ileri s羹rmek sapk覺nl覺kt覺r. De Just et Jure adl覺 eserinde Scotus, 繹zel mal m羹lk hakk覺n覺 kabul etmeyen Jan Hus'u Costanze rahipler kurulunun su癟lad覺覺n覺 yazar. 襤sa da: Sezar'​覺n hakk覺n覺 Sezar'​a verin, der. \\
 +Bu d羹羹ncelere kar覺 繹nce ermi Clementus'​un s繹zleriyle genel bir cevap vermeye 癟al覺al覺m:​ Gratianus'​a bak覺l覺rsa Papa 繹yle demi: 竄Yery羹z羹nde ne varsa hepsi herkesin ortak mal覺 olmal覺yd覺. Ne var ki, biri 癟覺k覺p, haks覺z olarak, 竄Bu benim罈, bir bakas覺 竄u benim罈 dedi.罈 Yine demi ki: 竄Havariler,​ her eyin, hatt璽 kad覺nlar覺n bile, ortak olduunu s繹ylemiler ve ortak癟a bir hayat s羹rm羹lerdir. Tevrat'​覺n ilk b繹l羹m羹n羹 yorumlayan b羹t羹n kilise ulular覺 ayn覺 eyi s繹ylemilerdir,​ 癟羹nk羹 Tanr覺 hi癟 kimseye 繹zel olarak bir eyler vermemi, insanlar 羹reyip 癟oals覺n,​ yery羹z羹n羹 doldursun diye her eyi ortak olarak 繹nlerine sermitir.罈 襤sodorus da竄 Doal Hukuk罈 adl覺 eserinin balar覺nda ayn覺 eyi yazmaktad覺r. Havarilerle ilk H覺ristiyanlar覺n ayn覺 bi癟imde yaad覺klar覺n覺 ermi Lukas, Clementus, Tertillianus,​ Chrysostomus,​ Augustinus, Ambrogius, Origines'​de ve bakalar覺nda a癟覺k癟a g繹r羹yoruz. Sonradan bu t羹rl羹 yaama yolunu, yukar覺da sayd覺klar覺m覺zdan baka, ermi Hieronymus, Prosperus ve papa Urbanus'​un tan覺kl覺k ettikleri gibi, ortak bir hayat s羹ren kilise adamlar覺 benimsemilerdir sadece. 470' lere doru, papa Simplicius zaman覺nda kilise mallar覺, kilise y繹neticileri ile rahipler aras覺nda b繹l羹羹lm羹 ve bir b繹l羹羹 de yoksullara ayr覺lm覺t覺. Bundan az bir zaman sonra papa Gelasius ile ermi Augustinus, var覺m younu toplulua b覺rakmad覺覺 s羹rece hi癟 kimseyi rahiplie almad覺lar. Ama, sonradan, baz覺 rahiplerin mallar覺n覺 gizleyerek ikiy羹zl羹l羹e d羹melerini 繹nlemek i癟in, istemeye istemeye, mallar覺n覺 ellerinde tutmalar覺na izin verdiler. Bununla beraber, mal m羹lk ortakl覺覺n覺 k繹t羹lemek,​ ya da bunun tabiata ayk覺r覺 olduunu ileri s羹rmek g羹naht覺r. \\
 +Hatt璽 ermi Augustinus'​a g繹re, 繹zel mal m羹lk羹n ortadan kalmas覺 daha b羹y羹k bir gelimeye yol a癟ar. Onun i癟in, gerek bug羹n i癟in olsun, gerek yar覺n i癟in olsun, en iyi yaama yolu mal ortakl覺覺d覺r. Nitekim ermi Chrysostomus bu t羹rl羹 yaama d羹zeninin rahiplerce benimsendiini,​ herkes癟e benimsenmesi gerektiini s繹ylemi ve Antakya halk覺na kimsenin, eli alt覺ndaki mallar覺n sahibi olmad覺覺n覺,​ o maldan ancak kilise mallar覺ndan faydalanan papaz kadar yararlanabileceini,​ onu k繹t羹ye kullanamayaca覺n覺 ve herkesin yararlanmas覺na a癟覺k tutmak zorunda olduunu s繹ylemitir. Ermi Tommaso da mallara sahipsek de, onlar覺 istediimiz gibi kullanma hakk覺m覺z yoktur, zorunlu bir ihtiya癟 halinde ise b羹t羹n mallar herkesin ortak mal覺d覺r, diyor. Onun i癟in, iyi d羹羹n羹l羹rse g繹r羹l羹r ki, mallar覺n k繹t羹 b繹l羹羹ld羹羹n羹 anlamam覺z bak覺m覺ndan b繹yle bir m羹lkiyet d羹羹ncesi a覺r basmaktad覺r. Bu durum ermi Basilius'​un zenginlere hitabesinde,​ ermi Ambrogius'​un da 18. hitabesinde a癟覺klanm覺 ve 繹zellikle, ermi Lukas'​覺n u s繹zleriyle ortaya konmutur: Her eyi Tanr覺dan ald覺覺m覺z覺 kimse s繹yleyemez:​ Benim senin diye bir ey yoktur. Ayn覺 eyi Sokrates Platon'​un Devleti'​nde,​ ya da Timaios'​da ermi Augustinus Giovanni'​yle ilgili 8. b繹l羹mde s繹ylemekte,​ H覺ristiyan ozan覺 da unlar覺 yazmaktad覺r:​ \\
 +襤ki eyin kalkmas覺n覺 istersen davran覺lar覺m覺zdan durdursunlar sava覺, bar覺 kendiliinden yaar. \\
 +Ovidus da Metamorfosi Ide ortak yaama d羹zenini alt覺n 癟aa yarat覺r覺r. Ermi Ambrogius 118. hitabesinin I b繹l羹m羹n羹n ba覺nda: 襤sa b羹t羹n insanlar覺n yery羹z羹nden ortaklaa yararlanmalar覺n覺 s繹ylemiti:​ Oysa mal m羹lk tutkusu t繹reyi parampar癟a etti; de Virgine adl覺 kitab覺nda da der ki: zorbal覺klar,​ kesip asmalar, savalar, her eye H覺ristiyanl覺覺 temsil eden rahiplerin deil, yahudilerin el koymas覺na yol a癟t覺. Ermi Clementus da bu eitsizliin paganlar覺n adaletsizliinden ileri geldiini s繹yler. Yine ermi Ambrogius tarih癟ilerin belgeler ve yaz覺lar覺na dayanarak, her eyin balang覺癟ta ortak olduunu, sonradan zorbal覺k ve d羹zenle onun bunun eline ge癟tiini ispatlar. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​