Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_42 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 42~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +nce, ermi Clementus'​un dinsel buyruk nitelii ta覺yan bir s繹z羹yle balayal覺m cevab覺m覺za:​ Havarinin ikinci 繹retisinde:​ toplumda ortakl覺k gerekir. Ama H覺ristiyan d羹r羹stl羹羹ne ayk覺r覺 d羹mesin diye, geveklie y繹nelen toplum y羹celie varamaz diyen dinsel yorumu kabul etmek zorunday覺z. Dorusunu isterseniz, Tertillianus'​un da dedii gibi, ilk H覺ristiyanlar覺n,​ kad覺n d覺覺nda her eyleri ortakt覺. Yaln覺z herkese hizmet eden kad覺nlar覺n sahibi yoktu. Ama Nicola'​c覺lar kad覺nlar覺n da orta mal覺 olmas覺 ilkesini benimsediler. Bunu kabul etmemekle birlikte, ben politika d覺覺nda, kad覺nlar覺n y繹netim ilerine al覺nmas覺ndan yanay覺m. 羹nk羹 kad覺nlar erkekleri deil, sadece kad覺nlar覺 y繹netebilir,​ 癟ocuklar覺n eitim y繹netimiyle uraabilirler. Kad覺nlar ayr覺ca yorucu olmayan hafif iler g繹r羹rler, savalarda da ancak surlar覺n savunmas覺yla g繹revlendirilirler. Kitaplarda okuyoruz: kocalar覺 baka yerde olan Ispartal覺 kad覺nlar yurtlar覺n覺 savunurlarm覺;​ dii hayvanlar da kendi aralar覺nda t覺pk覺 erkekler gibi d繹v羹羹rlermi,​ Amazonlar eskiden Asya'​da sava覺rlarm覺,​ bug羹n Afrika'​da savat覺klar覺 gibi. Ama Gaetano de Pulchro adl覺 eserinde bunu tabiata ayk覺r覺 bulmakta ve m覺zrak kullanabilmek i癟in kad覺nlar覺n sa memelerini kesmeleri gerektiini ileri s羹rmektedir. Ben de Gaetano ile birlikte diyeceim ki, kad覺nlar sa kollar覺 g羹癟lensin diye sa memelerini kesiyorlard覺r. Ayr覺ca, sa meme m覺zrak kullanmaya engel olmak 繹yle dursun, tam tersine m覺zra覺n g繹se s覺k覺ca dayanmas覺n覺 da salar. \\
 +Sonra Afrikal覺larda g繹r羹ld羹羹 gibi, kad覺nlara daha uygun savama yollar覺 da vard覺r. Zaten Aristoteles de Amazonlar覺n varl覺覺n覺 hi癟e sayam覺yor. Biz bile kad覺nlar覺 b羹t羹n sava ilerine kar覺t覺rm覺yoruz,​ sadece surlar覺n savunmas覺nda,​ yaral覺lar覺n yard覺m覺na komada kullan覺yoruz. Yoksa niyetimiz bir Amazon devleti kurmak deil. Biz kad覺nlar覺,​ savunma iine ve 癟ocuk bak覺m覺na yarad覺klar覺 i癟in g羹癟lendiriyor,​ tutuyoruz. Aristoteles,​ kad覺nlar覺n vahi hayvanlarla 癟arp覺mas覺na kar覺 geliyor, 癟羹nk羹 kad覺nlar ev ilerinden,​ anal覺k kar覺l覺k g繹revlerinden uzak kal覺rlar, diyor. Oysa Aristoteles yan覺l覺yor. 羹nk羹 vahi hayvanlar hem yavrular覺na bakar, yeme i癟melerini salar hem de korurlar onlar覺. Hem, 癟ou erkekler, t覺pk覺 rahipler gibi ev ilerine bakmazlar m覺 ki? Onun i癟in kad覺nlar覺n savaa kat覺lmalar覺 Aristoteles'​in dedii gibi tabiata ayk覺r覺 deildir. \\
 +Ayr覺ca u da var: Kad覺nlar覺n G羹ne lkesi'​ndeki gibi ortak olmas覺 da doal hukuka ayk覺r覺 deil, tam tersine tamamen uygundur ona. Onun i癟in, salt tabiat 覺覺覺 alt覺nda bu ortakl覺覺 繹羹tlemek bir sapk覺nl覺k deildir. Sapk覺nl覺k,​ Tanr覺 ve Kilise buyruklar覺na bile' bile ayk覺r覺 davranmakt覺r:​ rnein, doal a癟覺dan et yemenin yararl覺 olduunu s繹ylemek ve her g羹n et yemek g羹nah deildir, ama perhiz gerek癟esiyle baz覺 g羹nler baz覺 yemeklerin yenmesini yasak eden kilise buyruklar覺na s覺rt 癟evirip dilediini yemek ve bunun da yerinde bir ey olduunu s繹ylemektir as覺l g羹nah olan. Ayr覺ca u da a癟覺k癟a ortaya konmutur ki, tabiata kar覺 ilenen g羹nahlar ya tek tek insanlar覺 ya insansoyunu yok eder, ya da, ermi Augustinus'​un dedii gibi, her ikisinin y覺k覺m覺na yol a癟ar. Onun i癟in, adam 繹ld羹rmeler,​ h覺rs覺zl覺klar,​ yamac覺l覺klar,​ yasa d覺覺 癟iftlemeler,​ cinsel sap覺kl覺klar vb. insanoullar覺n覺 k羹癟羹k d羹羹rd羹羹,​ insansoyunu y覺k覺ma g繹t羹rd羹羹 i癟in tabiata ayk覺r覺d覺r. Oysa kad覺nlar覺n ortak olduu bir toplum d羹zeni ne tek tek insanlar覺 y覺k覺ma s羹r羹kler, ne de insansoyunu;​ tam tersine, kitab覺m覺zda g繹r羹ld羹羹 羹zere, insan teklerine de, insansoyuna da, devlete de alabildiine faydalar salar. \\
 +Sonra unu da g繹z 繹n羹nde bulundurmak gerekir ki, serbest 癟iftleme 羹癟 癟eittir: Birincisi, her erkein 繹n羹ne gelen her kad覺nla diledii gibi 癟iftlemesidir. Ama bu, atlara, eeklere, ke癟ilere vb. lar覺na 繹zg羹 bir ey olmakla beraber, d羹羹nen bir varl覺k olmak bak覺m覺ndan insan yarad覺l覺覺na ayk覺r覺d覺r. Zaten tabiat da bu hayvanlara 癟iftleme isteini sade belli zamanlar i癟in vermitir. \\
 +Oysa erkekler, her zaman 癟iftlemeye haz覺r durumdad覺rlar. Her 繹nlerine 癟覺kan kad覺nlarla 癟iftletiler mi, g羹癟ten kuvvetten d羹erler. Ayr覺ca u da var: Erkeklerin hepsi de g羹zel kad覺nlar覺n peine d羹er, sonunda tohumlar birbirine kar覺覺r ve kad覺nlar, t覺pk覺 orospularda olduu gibi, gebe kalamaz olurlar. te yandan k覺skan癟l覺ktan deliye d繹nen 癟irkin kad覺nlar da g羹zel kad覺nlara etmedik k繹t羹l羹羹 b覺rakmazlar. Onun i癟in bu t羹rl羹 癟iftlemeler hem g羹nah, hem de tabiata ayk覺r覺d覺r. Buna Gnostiklerde,​ Nicola'​c覺larda,​ g羹n羹m羹z羹n baz覺 sapk覺nl覺klar覺nda,​ bir de Afrika'​n覺n baz覺 m羹sl羹man tarikatlar覺nda talanmaktad覺r. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​