Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_43 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 43~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Bunlar her 繹n羹ne gelenle, hatta uluorta 癟iftlemeyi,​ ho g繹rmektedirler. \\
 +襤kinci serbest 癟iftleme yolu yasalara uygun t繹renlerden sonra, k覺smetine d羹en kad覺nla karanl覺klarda birlemektir. Bu yolun Galia'​da ve Almanya'​n覺n baz覺 b繹lgelerinde yayg覺n olduu g繹r羹lm羹t羹r. Buralarda, baz覺 kimselerin anneleriyle yatt覺覺 olmutur ki, bu 癟iftleme yolu tabiata ve din kurallar覺na ayk覺r覺d覺r. 羹nk羹, bu 癟iftlemenin amac覺 insansoyunu s羹rd羹rmek deil, sadece ehvet isteklerini doyurmakt覺r. Hayvanlar覺n gelii g羹zel 癟iftlemeleri hayvan soyunun 羹remesini salad覺覺 i癟in daha iyidir. Oysa, insanlar覺n gelii g羹zel 癟iftlemelerinden d羹nyaya 癟ocuk gelmesi sadece bir rastlant覺d覺r,​ 癟羹nk羹 burda ama癟 batanbaa ehvet isteklerinin doyurulmas覺d覺r. ocuk edinmek i癟in evdeki kocalar bu ie yeter de artar. \\
 +癟羹nc羹 癟iftleme yolu, kitab覺m覺zda tan覺mlad覺覺m覺z gibi, doa yasalar覺na g繹re y繹netilen bir toplumda g繹r羹lmektedir. B繹yle bir toplumda en g羹癟l羹ler ve en iyiler, y繹neticilerle hekimlerin y繹netimi alt覺nda, y覺ld覺zlar覺n durumuna g繹re, yaln覺z 癟ocuk yapmak amac覺yla, belli zamanlarda birleebilirler. Bu kutsal g繹rev ancak yalar覺 25 ile 53 aras覺nda olan erkeklere tan覺nm覺t覺r. Kad覺nlar i癟in, bu ie en elverili olduklar覺 zaman覺 se癟tik ve sak覺ncal覺 birlemeleri,​ yani para pul g繹zeten birlemeleri ortadan kald覺rd覺k. 羹nk羹, b羹y羹k filozof Pythagoras'​覺n s繹yledii,​ deneylerin de ispatlad覺覺 gibi, bu birlemelerden devlete hi癟 bir yarar覺 dokunmayan bir s羹r羹 aptal, bi癟imsiz ve aa覺l覺k varl覺klar domaktad覺r. Bundan baka, a覺r覺 癟iftlemelerin ve k覺s覺rl覺klar覺n yol a癟t覺覺 g羹癟s羹zl羹kleri,​ dermans覺zl覺klar覺 da 繹nledik. 羹nk羹, bir kad覺n bir erkekten gebe kalmay覺nca bir bakas覺ndan kalabilir. Zaten tabiat da bize, bu konuda, e deitirmeyi sal覺k veriyor. Bizde 繹yle bir yasa var: Buna g繹re, kar覺s覺 k覺s覺r olan erkek onunla yatmayabilir. Bunu filozoflar sadece tabiat yasalar覺yla a癟覺klayamazlar kolay kolay ama, kad覺nlar覺n ortak olduu bir devlette, bu konuda bir Tanr覺 esini olmad覺覺 s羹rece, cinsel iliki bak覺m覺ndan saf tabiat yasalar覺n覺 kabul etmekle de yan覺lm覺 olmazlar. te yandan, '​Durando ve bakalar覺,​ yasa d覺覺 birlemelerin bile tabiat yasalar覺na ayk覺r覺 olmad覺覺n覺 s繹yl羹yorlar. Bir癟ok tanr覺bilimci de bu birlemelerin ancak pozitif hukuk癟a yasaklanabileceini ileri s羹r羹yorlar. Bu t羹rl羹 birlemelerin doacak 癟ocuklara zararl覺 olduunu s繹yleyen ermi Tommaso'​nun bu kaygusu kad覺n覺n k覺s覺r olmas覺 halinde yetersizdir. Bununla beraber ben kendim de mant覺k yoluyla ermi Tommaso'​nun dediine varabilirim. Ne var ki, herkesi bu yola g繹t羹remeyiz. Tanr覺bilimciler zehir i癟menin g羹nah olduunu ispatlaya dursunlar, Sokrates, yasalar覺n bask覺s覺 alt覺nda bald覺ran i癟mekle g羹nah ilemi deildir. 羹nk羹, yasa hi癟 kimseyi kendi yarar覺na ayk覺r覺 davranmaya zorlayamaz. Ama 襤ncil'​in 覺覺覺 alt覺nda var覺lan bu ince sonu癟lar覺,​ ne insan覺n kendi can覺na k覺ymas覺n覺 yasaya uygun bulan eski filozoflar bilebilirdi,​ ne de 竄Herkes kendi hayat覺na diledii gibi h羹kmeder罈 diyen Cato, Seneca ve Clementus. Sonu癟 olarak ben unu diyorum: G羹ne lkesi'​nde uygulanan kad覺n ortakl覺覺 doal hukuka ayk覺r覺 deildir, olsa bile hi癟 bir filozof salt tabiat yasalar覺n覺n 覺覺覺 alt覺nda bunun b繹yle olduunu bilemez. 羹nk羹, b繹yle bir yarg覺ya dorudan doruya tabiat yasalar覺ndan var覺lamaz, var覺lsa var覺lsa uzak bir yoldan, daha dorusu pozitif hukuk, yani deiebilen bir hukuk yolundan var覺labilir. u da var ki, Aristoteles'​in ileri s羹rd羹羹 d羹羹nceler olaylar覺n 繹z羹nden 癟ok, Platon'​a olan 繹fkesinden geliyor. Nitekim, kendisi de bir癟ok uluslar覺n bu t羹rl羹 yaad覺klar覺n覺 s繹ylemektedir. Ermi Thomas, erkek evl璽tlar覺n analar覺yla,​ k覺z 癟ocuklar覺n da babalar覺yla cinsel iliki kurmalar覺 d覺覺nda, hi癟 bir birlemenin tabiata ayk覺r覺 olmad覺覺n覺 s繹yleyerek bizi destekliyor. Aristoteles,​ ana baba ile 癟ocuklar aras覺ndaki birlemelerin atlarda bile tiksinti uyand覺rd覺覺n覺 s繹yl羹yor. Montedoro'​da anas覺yla 癟iftlemeye yanamayan bir at覺 ben g繹zlerimle g繹rd羹m. Bunun nedenini anan覺n d繹llenmemesinde deil, tabiattan gelen bir sayg覺da aramal覺. Bununla beraber, Tolomeo'​ya bak覺l覺rsa,​ Perslerde erkek evl璽tlar analar覺yla cinsel ilikide bulunurlarm覺 繹tedenberi. K羹mes hayvanlar覺 ve baka bir癟ok hayvanlar aras覺nda ayn覺 eye rastl覺yoruz. Bununla beraber ben, G羹ne lkesi'​nde analar覺n oullar覺yla,​ (tabiata daha az ayk覺r覺 olmas覺na ramen) babalar覺n da k覺zlar覺yla birlemelerim kabul etmedim. Gaetano, ermi Thomas'​覺n d羹羹ncelerine ve tabiat yasalar覺na dayanarak, k覺z karde ve kan akrabalar覺 aras覺ndaki birlemeleri pozitif hukuka ayk覺r覺 bulmakla birlikte tabiat yasas覺na ayk覺r覺 saym覺yor. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​