Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_44 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 44~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +Ona g繹re, 繹b羹r dereceden akrabalar aras覺nda birleme yasa覺, ahl璽k kural覺na deil, hukuk kural覺na dayanmaktad覺r. Nitekim Adem'​in oullar覺 k覺z kardeleriyle birlemi,​ 襤brahim peygamber de k覺z kardei Sara ile evlenmitir. Ermi Thomas, bu gibi birlemelerin iki bak覺mdan yasakland覺覺n覺 s繹yler. nce ana babaya sayg覺 bak覺m覺ndan:​ 羹nk羹 b繹yle birlemeler aile i癟ine tedirginlik sokar. Oysa d覺ardan evlenmeler dostluu art覺r覺r. Sonra, ayn覺 kandan olanlar aras覺ndaki birlemeler pek haz vermez. Gaetano'​ya g繹re, bu nedenler H覺ristiyan yasalar覺n覺 etkilemitir. Ama, G羹ne lkesi'​nde bu sak覺ncalar覺n hi癟 birine meydan verilmemitir. 羹nk羹, kad覺nlar ayr覺 otururlar, cinsel birleme de ancak belli zaman ve yerlerde yap覺l覺r. G羹ne lkesi'​nde cinsel sap覺kl覺ktan ve daha b羹y羹k k繹t羹l羹klerden ka癟覺nmak i癟in al覺nan tedbirleri H覺ristiyanlar da alm覺lard覺r. 羹nk羹 koca, gebe olan kar覺s覺yla,​ 癟ocuk yapmak i癟in deil, cinsel isteklerini doyurmak i癟in birleebilir. Ben bizim devlette, erkek tohumunun boa gitmemesi i癟in tedbir ald覺m ve b羹t羹n temel kurallar覺 devlet d羹zenini koruma amac覺yla koydum. Aristoteles,​ sal覺k kayg覺s覺yla,​ Hippokrates'​le bakalar覺 da daha b羹y羹k k繹t羹l羹kleri 繹nlemek amac覺yla, erkeklerin k覺s覺r kad覺nlarla 癟iftlemelerini sal覺k veriyorlar. \\
 +imdi ilk kar覺-d羹羹nceye gelelim. Herkes bunu iki anlama alabilir: Kitab覺m覺zda g繹sterdiimiz gibi, bir yaa gelince her erkek hem kendi 癟ocuklar覺n覺n,​ hem de b羹t羹n 癟ocuklar覺n babas覺 say覺ld覺覺na g繹re, kendi 癟ocuklar覺n覺n tabii yoldan, 繹b羹rlerinin de efkat yolundan babas覺 oluyor demektir. B繹ylelikle sevgi, efkat artm覺, a癟 g繹zl羹l羹k,​ cimrilik azalm覺 olur. 羹nk羹, eer 竄benim senin罈 diye bir ay覺rma olursa, insan 癟ocuklar覺na gereinden 癟ok sevgi besler ve bakalar覺n覺n 癟ocuklar覺n覺 fazla benimsemez. Bilge kii, kendi 繹z 癟ocuu olsun olmas覺n, her zaman en iyileri daha 癟ok sever, k繹t羹leri de iyi yapmaya 癟al覺覺r. 羹nk羹 insanolunun kusurlar覺n覺 g繹rmek houna gitmez. Nitekim bizler de, bizim gibi birer insan olduklar覺 halde, insanolunun mutsuzluunu temsil ettikleri i癟in, topallardan,​ k繹rlerden ve yoksullardan holanmay覺z. ocuklar, kardeler, analar babalar ve atalar ortak oldu mu, bencillii,​ a癟g繹zl羹l羹羹 azaltman覺n,​ toplum sevgisini yani efkati art覺rman覺n yolu bulunmu olur. Mal m羹lk羹 azaltmak insan sevgisini, efkati art覺r覺r diyen ermi Augustinus'​a Aristoteles'​ten daha 癟ok inanmak gerekir. Ermi Paulus da sevgi kendinde olan覺 aramaz s繹z羹yle, 繹zel mal覺 m羹lk羹 genele deil, geneli 繹zele tercih etmekle, ermi Augustinus'​u desteklemi oluyor. Ayn覺 eyi rahipler aras覺nda da g繹r羹yoruz. 羹nk羹, rahiplerin kendi 繹zel mallar覺 yoktur. Bir ayak b羹t羹n bedeni nas覺l severse, onlar da topluluu 繹yle severler. Ayak yaln覺z ve yaln覺z kendini d羹羹n羹rse,​ o zaman bedenden ayr覺lm覺,​ kesik bir ayak durumuna d羹m羹 olur. Roma cumhuriyetinde de ayn覺 ey olmutu. Yurttalar yoksul, devlet zengin olduu s羹rece, herkes yurt urunda 繹lmeye can atard覺, ama yurttalar zenginleince,​ herkes kendi 癟覺kar覺 urunda yurdunu bat覺rmaktan 癟ekinmez oldu. Onun i癟in toplum sevgisi, 癟ok癟a suya ak覺t覺lm覺 bir damla baldan 癟ok, topu ateleyen k覺v覺lc覺ma benzer. 羹nk羹, sevgi 繹z羹 gerei, ate gibi d繹rt bir yan覺 sar覺veren bir eydir. Ayr覺 ayr覺 kimselerin 癟ocuklar覺 olmakla beraber, insanlar insan sevgisinde, efkatte birleip bir tek beden haline geldiler mi herkes癟e sevilir olurlar. rnein, bir amca yeenlerini,​ kendi tohumundan gelmedikleri halde sevebilmektedir. Neden? 羹nk羹, amca ve yeenler bir tek ailenin 羹yeleridirler. Papalarla kardinaller de kendilerinden k羹癟羹kleri ve kan kardelerini,​ kendi tohumlar覺ndan d羹nyaya gelmedikleri i癟in sevmiyorlar demeye kimin dili varabilir? Biz dostlar覺m覺z覺 ve dostlar覺m覺z覺n 癟ocuklar覺n覺 nas覺l seviyorsak, manast覺rlardaki yal覺 haripler de yeni gelenleri, 繹zellikle bunlar覺n erdemlerini 繹yle severler. Onun i癟in, efkatin, insan sevgisinin d羹man覺 olanlar kessinler art覺k seslerini! \\
 +ocuklar her zaman babalar覺na deil, daha 癟ok bakalar覺na benzedikleri i癟in onlar覺n y羹z 癟izgileri yan覺ltabilir insan覺. Her eyin tabiat yasas覺na ve deer 繹l癟羹lerine g繹re d羹zenlendii G羹ne lkesi'​nde ise bu k羹癟羹c羹k sak覺ncan覺n b羹y羹k 繹nemi yoktur. Yakup peygamber Yusuf'​u nas覺l fazla sevmise, bakalar覺 da bakalar覺n覺 繹yle sevebilmitir. Bununsa ne topluma zarar覺 olmutur, ne de insanlar覺 toptan sevmeye. G羹ne lkesi'​nde,​ 癟ocuklar hep ayn覺 disiplin i癟inde yaad覺klar覺 i癟in birbirlerinin hi癟 bir zaman amans覺z d羹man覺 olmayacaklard覺r. Rachele ve Lia gibi kutsal kad覺nlar uaklar覺n覺n 癟ocuklar覺n覺 kendi 癟ocuklar覺ndan ay覺rmazlard覺. Ama Aristoteles b繹yle bir sevgiyi, b繹yle bir efkati tan覺maya yanam覺yor. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​