Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

utopya_kitapligi:gunes_ulkesi_45 [2015/07/28 18:27] (current)
Line 1: Line 1:
 +嚜縊~NOCACHE~~
 +<​php>​tpl_youarehere();</​php>​
 +----
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​
 +[<​2>​]
 +~~Title: G羹ne lkesi : 45~~
 +=== GNE LKES襤 ===
 +=== TOMMASO CAMPANELLA ===
 +----
 +襤kinci kar覺-d羹羹nceye gelelim. Her ey hekim, baebe ve astrologlarca bilime ve kurallara g繹re y繹netildii i癟in sonu癟lar k羹癟羹mseniyor. Ermi Thomas'​a g繹re (Polit, 5) ahlaksal eilimleri y覺ld覺zlar覺n durumundan 繹renebilmekteyiz. Bizim G羹ne lkeliler salt ten isteklerini doyurmak ya da sal覺覺 korumak kaygusuna dayanan birlemeleri yasa d覺覺 saymaktad覺rlar,​ 癟羹nk羹, bu iki durum i癟in baka yollar 繹ng繹r羹lm羹t羹r orada. \\
 +癟羹nc羹 kar覺-d羹羹nceye cevap. Bir tek bedenin 羹yeleri olduklar覺 i癟in b羹t羹n gen癟lere evl璽t g繹z羹yle bak覺lmakta ve bu gen癟ler soylar覺m s羹rd羹rmenin yollar覺m 繹b羹r toplumlardan daha iyi baarmaktad覺rlar. Ayr覺ca, teker teker 癟ocuk yetitirip 繹羹nmektense,​ iyi iler baar覺p 羹n kazanmay覺 daha yararl覺 buluyoruz biz. Nitekim, filozoflar cinsel tohumlarla deil, bilgi tohumlar覺yla 癟繹mez yetitirirler kendilerine. Kendi 羹st羹m羹zde 羹reyip t羹reyen bitlere evl璽tlar覺m覺z diyebilir miyiz? 襤brahim peygamberin 癟ocuklar覺 Yahudiler deil, H覺ristiyanlard覺 as覺l. Ambrogius'​un dedii gibi, bizler sonsuzluu Tanr覺'​da,​ mutlu bir hayat覺 da devlet d羹zeninde ar覺yoruz. Hayvanlar覺n yetimi yavrular覺n覺 tan覺maz olmalar覺, dorudan doruya deil, dolayl覺 olarak tabiattan gelmektedir. \\
 +D繹rd羹nc羹 kar覺-d羹羹nceye cevap. Gaetano ve ermi Thomas ile birlikte diyebiliriz ki, cinsel iliki yaln覺z ana ile olduu zaman tabiata ayk覺r覺d覺r. Biz bu t羹rl羹 ilikiye G羹ne lkesi'​nde yer vermiyoruz. Yasalar覺n izni olmadan k覺zkardele ve 繹b羹r akrabalarla cinsel ilikiler kurulamaz. Yasalar覺n yasaklad覺覺 yerde, ne bu t羹rl羹 birlemeler olabilir, ne de zina yap覺labilir. 羹nk羹, zina ya tabii, ya da yasal olur. Ermi Ambrogius'​un da dedii gibi, tabii olan覺, ayr覺 cinsten hayvanlar, 繹rnein, eekle k覺srak aras覺nda yap覺land覺r. b羹r羹yse,​ bakas覺n覺n kar覺s覺yla cinsel iliki kurmakt覺r ki, yasalar bunu yasaklamaktad覺r. Ama bizim G羹ne lkesi'​nde b繹yle bir yasa yoktur. Bu ii dam覺zl覺klar g繹r羹r. Onun i癟in, bizde ne zina diye bir ey vard覺r, ne pi癟, ne de yasa d覺覺 birlemeler. rnein, rahipler aras覺nda her ey ortak olduu i癟in, birisi ekmek yedi diye, h覺rs覺zl覺kla su癟land覺r覺lamaz. Cinsel isteklerin doyurulmas覺 zina deildir. yle olsa, yaln覺z cinsel isteini doyurmak i癟in kar覺s覺yla 癟iftleen koca da zina yapm覺 say覺l覺rd覺. Zina ancak bir bakas覺n覺n kar覺s覺yla yatmakt覺r. Buna g繹re, yasa bir kad覺n覺 bir erkee kar覺 olarak verdi mi, bu kad覺n覺 yasaya uygun olarak kullanan erkek, devletin yasalar覺n覺 癟inemi olmaz. Nitekim manast覺r覺n ortak olan mallar覺n覺 izin almadan kullanan rahibe h覺rs覺z diyemeyiz. Ama, denilecek ki, ermi Thomas da On Buyruk'​un b羹t羹n ilkelerinin tabii olduunu s繹yl羹yor. Buna 繹yle kar覺l覺k verebilir ve diyebiliriz ki, mal m羹lk b繹l羹羹m羹n羹 bir an i癟in kabul etsek bile, mal m羹lk羹n nas覺l b繹l羹羹ld羹羹 belirlenmedik癟e,​ h覺rs覺zl覺k diye bir ey olamaz. Baka bilginlerse,​ bu ilkelerin hepsinin tabii hukuka dayanmad覺覺n覺 ileri s羹r羹yorlar. Bizim G羹ne lkesi'​nde mal m羹lk b繹l羹羹m羹 yoktur, mallar 羹st羹nde sadece kullanma hakk覺 vard覺r ki, bu da yurttalar覺n g羹c羹n羹, zek璽s覺n覺 koruma s羹resiyle s覺n覺rl覺d覺r. G羹ne lkesi'​nde her ey ortak olduu i癟in, zina yoktur. K覺skan癟l覺k,​ kavga, gibi k繹t羹l羹klere de, her eyin yasayla ve disiplinle y繹netildii b繹yle bir yerde, rastlanmaz. Hayvanlarla baz覺 sapk覺nlara 繹zg羹 davran覺lar da yoktur bizim 羹lkede. \\
 +Beinci kar覺-d羹羹nce. Her erkein birtek kar覺s覺 olmas覺 tabii hukuk gerei midir, deil midir? Ermi Thomas'​a g繹re, Tanr覺 bile bizi; bir tek kad覺nla yetinmeye zorlayamaz. Yakup peygamber iki k覺zkardele evlenmi, Davut peygamber be, S羹leyman peygamberse tam yedi y羹z kad覺n alm覺t覺r. 襤lk peygamberlerin hemen hepsinin bir癟ok kar覺s覺 vard覺. Herkesin genel olarak sand覺覺 gibi, bu konuda k覺s覺nt覺 da yoktur. G繹r羹l羹yor ki, bir癟ok kad覺nla evlenmek tabiata ayk覺r覺 deildir. Yaln覺z kardeleriyle 癟iftleen g羹vercinle kaplumbaalar d覺覺nda, b羹t羹n hayvanlar say覺s覺z diilerle 癟iftleirler. Peygamberlerin tanr覺sal esinle koyduklar覺 yasalarla deil de, tabiat yasalar覺yla y繹netilen G羹ne lkesi'​nde,​ bu konuda s覺n覺rlamalar kabul edilemez. Tam tersine, tabiat bir kad覺m gebe b覺rakamayan erkein bir bakas覺yla birlemesini bile zorunlu k覺lm覺t覺r. Sara 襤brahim peygamberden,​ buna kar覺 bir Tanr覺 buyruu olup olmad覺覺n覺 sormu, Lia ile Rachele de kocalar覺na kendi hizmet癟ilerini vermilerdir. Gerek insanlar, gerek hayvanlar kendiliklerinden bunun tabiata ayk覺r覺 olduunu bulamayacaklar覺na g繹re, G羹ne lkeliler nas覺l bulabilirlerdi bunu. Ayr覺ca bizim yurttalar覺n ne bir, ne de fazla kar覺lar覺 vard覺r. Ama, 癟iftleme i癟in uygun g繹r羹len zamanda, her erkek yasa gereince kendi pay覺na d羹en kad覺nla birleir ve bunu kendi ten isteklerini doyurmak i癟in deil, devletin iyilii i癟in yapar. Bizler bile ayn覺 durumday覺z. \\
 +<​php>​sayfa_numaralama(46);</​php>​
 +<​php>​esnek_yatay_reklam();</​php>​